3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
AM

Уроци по География на България и Фолклор

Описание

  Българските манастири, географско разположение, туристически обекти и забележителности около тях – Първа част.
*Онлайн урок на Българското училище в Сао Пауло, проведен на 30.11.2023 г. в
19:00 ч.
* По идея и съдействие на училищен ръководител на Българското училище в Сао Пауло – Михаил Кръстанов.
* Съставил урока и субтитри Калин Христов, преподавател по География и История на България към Българското училище в Сао Пауло.
*Описание на урока по минути:
00:00:00 Българските манастири
01:18 Начало на Урока, Обявяване на темата и въведение
03:54 Какво са за нас манастирите ни ?
04:59 Как са възникнали нашите манастири ?
07:48 Манастир ,,Св.Пантелеймон‘‘
12:40 Възникване на Първата книжовна школа в Североизточна България
14:30 Първата килия – пещера на Св.Йоан Рилски- покровителят на българите
16:24 Упадък на Първата българска държава и подем при поява на Втората българска държава – Втори златен век на България и за българските манастири
19:50 Боянски манастир ,,Св.Пантелеймон‘‘
21:33 Българските манастири по време на турското робство и през Възраждането
30:55 Значение на манастирите ни днес 32:47 Общ брой на манастирите ни
34:03 Най стария ни манастир
36:46 Най високо разположеният ни манастир като надморска височина
39:30 В заключение на първа част на урока
Очаквайте Втора част !

#БългарскитеМанастири #ТуристическиОбекти #Забележителности

Описание

Български Фолклор – Зимни празници и обичаи. Българско Училище в Сао Пауло, преподавател Зорница Антонова (com tradução em português)