3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
AM

ЗА НАС

       Българското училище в Сао Пауло е първото българско училище в Бразилия и единственото българско училище на територията на Южна Америка.  Основано е на 3 март 2009 г. като курс по български език, с цел – обучение по български език на българи от различни емигрантски вълни, на бесарабски българи, поколения родственици, както и на българчета, деца на смесени бракове от всички щати на Бразилия и Южна  Америка .

     През 2011 г. е създадено Българското училище в Сао Пауло за ученици на ученическа възраст , а през февруари 2016 г. училището бе отличено с награда на Министерство на образованието и науката, България – медал за изключителни заслуги за опазване на българския език, история и традиции . За учебната 2022/2023 в него се обучават над 100 ученика . Като неделно училище, занятията се състоят в съботите в залите на Консулството в Сао Пауло към Посолството на България в Бразилия, където има отлични условия за провеждане на образователна дейност.

Previous slide
Next slide

В училището се обучават ученици от предучилищна група до 12 клас и кандидат-студентски курс . Изучаваните дисциплини са по адаптираните учебни програми на МОН  по  български език и литература, история и география на  България, извънкласна дейност  Открити уроци, прожекции, запознаване с българските традиции, обичаи , коледни и мартенски работилици , както и организация и осъществяване  на най -големият празник на българската общност в Бразилия – Розите на България , около датата 11 май .

Преподавателите :

Михаил Кръстанов,

училищен ръководител и....

...основател на училището. Преподава  в  училището български  език и литература 1 - 12 клас, Магистър по   филология,  член  на Сдружението   на  българските  писатели  и  Асоциацията  на   журналистите със   седалище   Брюксел, преподавател  по западноевропейска  литература  в университета  Кларeтиано, Бататайс .

ИГЛИКА СПАСОВСКА,

магистър по....

...физика, педагог. Преподава предучилищна подготовка .

Полина Пачева,

филолог, педагог и....

..преподавател по предучилщна подготовка, 1-ви, 2- ри клас и извънкласна дейност - фолклор, традиции, обичаи и хореография народни хора .